Dyskusje przy ogniu

 • Napisane przez Administracja

  Sierpień 23, 2018

  Kotły zasypowe

  Złóż zapytanie i otrzymaj najlepszą ofertę Kotły zasypowe to takie w których paliwo spala się na ruszcie stałym, w komorze…

  Czytaj więcej

  Brak komentarzy.

 • Napisane przez Administracja

  Sierpień 23, 2018

  Spieki w palniku

  W piecach wytwarzają się dwa rodzaje spieków – koksowe oraz żużlowe. Każdy rodzaj spieków niekorzystnie wpływa na regulację i efektywność…

  Czytaj więcej

  Brak komentarzy.

 • Napisane przez Administracja

  Listopad 21, 2017

  Kotły z podajnikiem

  Kotły z podajnikiem automatycznym to urządzenia w których węgiel spala się w sposób ciągły w małym palniku zasilanym niewielkimi ilościami…

  Czytaj więcej

  Brak komentarzy.

 • Napisane przez Administracja

  Sierpień 23, 2017

  Palniki retortowe

  Palniki retortowe polegają na specyficznym sposobie spalania węgla – współprądowy w górnej części złoża. W górze retorty jest warstwa żaru…

  Czytaj więcej

  Brak komentarzy.

 • Napisane przez Administracja

  Sierpień 23, 2017

  Algorytm spalania

  Kocioł węglowy jest trudny w obsłudze ze względu na dużą zmienność parametrów związanych z procesem spalania. Wartość opałowa jest miarą…

  Czytaj więcej

  Brak komentarzy.

 • Napisane przez Administracja

  Luty 7, 2017

  Konsultacje uchwały antysmogowej dla Województwa Śląskiego

  Woje­wódz­two Ślą­skie wysta­wiło do kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych pro­jekt uchwały anty­smo­go­wej wedle któ­rego całe woje­wódz­two ma się ogrze­wać wyłącz­nie kotłami auto­ma­tycz­nymi – więc…

  Czytaj więcej

  Brak komentarzy.

 • Napisane przez Administracja

  Listopad 21, 2016

  Moc kotła

  Podczas zakupu kotła najpierw należy moc szczytową potrzebna do ogrzania domu, jest to właściwość która zapewni ogrzanie domu w największe…

  Czytaj więcej

  Brak komentarzy.

 • Napisane przez Administracja

  Listopad 21, 2016

  Sprawność cieplna kotła

  Sprawność cieplna kotłaMałęj mocy kotły zasilane paliwem stałym renomowanych producentów osiągają sprawności 80%- 90%. Podczas procesu wymiany energii chemicznej która…

  Czytaj więcej

  Brak komentarzy.

 • Napisane przez Administracja

  Listopad 21, 2016

  Badania kotłów

  Można wyróżnić dwa rodzaje badan kotłów: Badania atestacyjne – badania wykonywane według ściśle określonych normami i procedurami reguł. Wymagają stabilnej…

  Czytaj więcej

  Brak komentarzy.

 • Napisane przez Administracja

  Listopad 21, 2016

  Jak się spala węgiel

  Spalanie węgla jest procesem skomplikowanym i złożonym, którego powodem jest różnorodność zjawisk fizyko-chemicznych zachodzących w fazie gazowej i stałej i…

  Czytaj więcej

  Brak komentarzy.

 • Napisane przez Administracja

  Sierpień 24, 2016

  Elektrofiltry montowane na kominach.

  Elektrofiltry montowane na kominach. CZH podpisała z Politechniką Śląską w Gliwicach umowę w sprawie wdrożenia elektrofiltrów. Chodzi o redukcję zanieczyszczenia powietrza…

  Czytaj więcej

  Brak komentarzy.

 • Napisane przez Administracja

  Czerwiec 17, 2016

  DEKARBONIZACJA POLSKI POWSTRZYMANA

  Po ośmiu latach usłużnego przyjmowania decyzji narzucanych przez międzynarodowe gremia, Polska zdecydowanie weszła do gry. Minister Jan Szyszko wraz z zespołem negocjatorów…

  Czytaj więcej

  Brak komentarzy.

1 2