Regulamin

Regulamin usług i korzystania z serwisu KupPanWyngiel.pl

Niniejszy regulamin powstał w oparciu o przepisy prawa jakie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. By zachować wszelkie zasady oraz warunki korzystania z naszego serwisu który znajduje się pod adresem kuppanwyngiel.eu. Głównym celem i założeniem serwisu jest pomoc użytkownikom poszukującym wyrobów węglowych w uzyskaniu jak najlepszej oferty od dostawców na terenie Polski. Serwis nasz ma ułatwić nawiązanie współpracy lub dokonanie odpowiedniego zakupu towarów.

 

OGÓLNE ZAGADNIENIA I DEFINICJE REGULAMINU

 

 1. Administratorem strony jest firma Make&Take której to siedziba mieści się w Katowicach 40-085, ul. Mickiewicza 29. NIP: 7471306587;  REGON: 243067415 e-mail: biuro@kuppanwyngiel.pl
 2. kuppanwyngiel.eu - stanowi serwis internetowy którego administratorem jest firma Make&Take. Serwis jest prowadzony pod adresem https://kuppanwyngiel.eu.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z serwisu kuppanwyngiel.eu
 4. Rejestracja stanowi czynności Użytkownika mające na celu założenie konta celem dokonania zakupu. W tym celu Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny do pełnej aktywacji konta,
 5. Zakup bez rejestracji wymaga podobnie jak w przypadku Rejestracji wypełnienia formularzu z podaniem danych kontaktowych. Jednak ta forma zakupu nie pozwala na dostęp do pełnej funkcjonalności naszego serwisu.
 6. Konto po rejestracji zapewnia dostęp do pełnej funkcjonalności oraz edycji wprowadzonych danych podczas rejestracji.
 7. Kupujący składa zamówienia poprzez Serwis kuppanwyngiel.eu
 8. Dostawcą są podmioty i firmy biorące udział w naszym programie sprzedaży przez nasz serwis pod adresem kuppanwyngiel.eu. Dostawca jest odpowiedzialny za pełną obsługę Kupującego. Oferta dostawcy stanowi tym samym pełną listę oferowanych towarów jak i jakość deklarowanych wyrobów węglowych bądź usług.
 9. Każdorazowo Kupujący przed zakupem ma prawo wystąpić z zapytaniem do Administratora serwisu o to by w jego imieniu dostarczył większej ilości informacji na temat produktów.
 10. Oferty są podzielona odpowiednio na województwa, ceny oraz jakość techniczną oferowanych produktów.
 11. W przypadku wybranych Oferujących Administrator ma prawo dołączyć  Certyfikat IC (Instant Coal) Jest to specjalny wewnętrzny certyfikat Administratora serwisu i świadczy on o wysokiej jakości sprzedawanych produktów przez Oferującego.
 12. W rozumieniu kodeksu cywilnego Ofertę handlową stanowi towar oferowany przez dostawcę. Oznacza to również że Oferujący wyraził i zadeklarował wszelkie niezbędne informacje do tego by przystąpić do Programu Partnerskiego w naszym serwisie.
 13. Zakup towarów następuje przez nasz serwis ale Kupujący jednocześnie zgadza się na warunki cenowe oraz jakościowe Sprzedającego. Co oznacza że w razie reklamacji lub strat Kupujący zgłasza się z tym bezpośrednio do Sprzedającego.
 14. Wszelkie uchybienia ze strony sprzedającego będą skutkować natychmiastowym usunięciem  jego konta z naszego programu partnerskiego. Co będzie jednocześnie stanowić usunięcie jego pozycji handlowych z naszego serwisu.
 15. Umową zakupu towarów od Oferującego jest akceptacja regulaminu przez Kupującego. Co w rozumieniu prawa stanowi chęć zakupu towarów od wybranego Oferenta.
 16. Jednocześnie Oferujący jest zobowiązany do kontaktu z Klientem w celu uzgodnienia warunków jak i czasu dostawy zaraz po dokonaniu zamówienia. Najdalej w 72 godziny od złożenia zamówienia przez Kupującego.
 17. Wykaz cen Oferującego stanowi jego deklarację co do jakości jak i dostępności deklarowanych towarów.
 18. Oferujący w każdym momencie trwania współpracy ma prawo dokonać zmiany cen swoich produktów. Jednocześnie musi dokonać tego pisemnie nie później niż trzy dni przed planowaną zmianą cen.
 19. Kupujący dokonuje opłaty każdorazowo na wskazane konto przez Oferującego, lub płaci za towar przy odbiorze. W zależności od uzgodnień pomiędzy Oferującym a Kupującym.
 20. Kupujący ma prawo przed zakupem towarów do wysłania do nas maila z formularza w którym może zapytac o szczególy dotyczące interesujących go towarów.
 21. Wszelkie opinie pod towarami oferującego są subiektywną oceną Kupujących i zanim zostaną zaakceptowana przez nas zespół podlegają weryfikacji zgodności a tym samym stanowią o realnej wartości zakupionego towaru przez Kupujących.
 22. Produkty Wyróżnione są tylko w przypadku kiedy towary Oferującego otrzymują od nas certyfikat IC który potwierdza jakość towarów Oferującego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa wszelkie prawa oraz obowiązki osób fizycznych, prawnych jak i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej do korzystania z serwisu. Tym samym określa również odpowiedzialność Administratora.
 2. Kupujący w chwili akceptacji Regulaminu oświadcza iż zapoznał się z treścią oraz warunkami w niniejszym Regulaminie i wyraża zgodę na jego warunki.
 3. W celu dokonania prawidłowo zakupu należy wypełnić wszystkie pola znajdujące się w formularzu zakupowym. Pominięcie lub nie wskazanie dokładnych danych może być równoznaczne z odrzuceniem przez nasz serwis takiego zakupu, bez możliwości przekazania go do Oferującego.
 4. Po wypełnieniu formularza zakupowego Administrator przekazuje go do Oferującego w celu realizacji dalszych czynności związanych z dostawą towaru do Kupującego.
 5. Administrator w niektórych przypadkach przed przekazaniem formularza zakupowego do Oferującego zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego lub mailowego z Kupującym.

 

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 • Rejestracja w Serwisie KupPanWyngiel jest całkowicie bezpłatna.
 • Pełna rejestracja odbywa się w naszym serwisie pod adresem kuppanwyngiel.eu
 • W trakcie rejestracji Użytkownik określa swój identyfikator (e-mail) oraz hasło
 • Dodatkowo Kupujący podczas rejestracji jest zobligowany do podania takich danych jak, imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu. W przypadku firmy pełnych danych firmy na jaką będzie dokonywał zakupu.
 • Każdy zarejestrowany użytkownik ma prawo do edycji swoich danych lub dokonywania wszelkich zmian na swoim koncie.
 • W żadnym przypadku nie wolno udostępniać swojego konta osobom trzecim.
 • Administrator serwisu w granicach przewidzianych przez przepisy prawa nie ponosi odpowiedzialności za treści opinii wystawionych przez Kupujących.
 • Administrator ma prawo usunąć lub edytować opinie w których Kupujący użył wulgaryzmów lub innych niedozwolonych treści.
 • Administracja serwisu KPW zastrzega sobie prawo do tego by publikować jedynie opinie które zawierają imię i nazwisko Kupującego lub adres e-mail. W innym przypadku opinia może zostać usunięta przez Administratora.
 • W przypadkach rażących błędów interpunkcyjnych i gramatycznych właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do edycji danych. Jednocześnie nie będzie miało to wpływu na merytoryczny przekaz osoby pozostawiającej opinię.

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA • Administrator serwisu jest zobowiązany do zapewnienia pełnej i najwyższej ochrony Kupującemu na sprzedawane w naszym systemie produkty.
 • Równocześnie Administrator serwisu nie udziela żadnych gwarancji na zakupione towary.
 • Właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności na zakłocenia w funkcjonalności serwisu spowodowane przez siły wyższe i które zostały spowodowane przez okoliczności od nas niezależne.
 • W przypadku wystąpienia awarii Administrator dołoży wszelkich starań by przywrócić funkcjonalność serwisu niezwłocznie po ustaleniu błędów oraz ich usunięciu.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia serwisu celem modernizacji lub poprawy luk systemowych jakie mogą wyniknąć z przyczyn technicznych.
 • Na wniosek sądu Administrator serwisu ma prawo zmienić lub usunąć dane Oferującego który narusza prawo, w szczególności nie wywiązywanie się z dostarczania towarów.
 • Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie dostawy przez sprzedającego lub odmowy wykonania sprzedaży na rzecz Kupującego.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualne ceny Oferującego które każdorazowo Oferujący powinien przesłać do właściciela serwisu najpóźniej trzy dni przed planowanym podniesieniem cen.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia danych kupującego które zostały przekazane do Oferującego.
 • Administrator nie jest stroną umowy między Kupującym a Sprzedającym. W związku z tym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonane usługi lub dostarczenie niezgodnego towaru, niż ten jaki deklarował Oferujący.
OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialnośc.
 2. Każdy kto rejestruje się lub dokonuje zakupu bez rejestracji jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych.  
 3. Zarejestrowany użytkownik w przypadku zmiany adresu dostawy lub zamieszkania powinien dokonać zmian w naszym serwisie przed dokonaniem kolejnego zakupu. Tak aby dane zgadzały się z obecnym adresem lub np nowym numerem telefonu.
 4. Użytkownik serwisu powinien zadbać w odpowiedni sposób o ochronę swojego hasła w naszym serwisie.
 5. Zarejestrowany użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za operacje dokonane na jego koncie które zostały dokonane za pośrednictwem jego konta.

OBOWIĄZKI DOSTAWCY

 1. Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania rzetelności oferowanych przez siebie produktów zgodnie z opisem deklarowanym przy jego produkcje.
 2. Zarówno opis produktów jak i specyfikacja muszą być zgodne z tym co oferuje Dostawca dla Kupującego.
 3. Dostawca jest zobowiązany do kontaktu z Kupującym nie później niż 72 godziny od czasu złożenia przez kupującego zamówienia.
 4. W przypadku kiedy dane kupującego zostały przekazane Dostawcy ma on obowiązek zachować w tajemnicy dane Kupującego bez możliwości dalszego przekazywania ich do osób trzecich. Dodatkowo Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących danych osobowych. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Jest to ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
INNE ZASTRZEŻENIA REGULAMINOWE

 1. Serwis jest przeznaczony tylko dla osób które ukończyły 18 rok życia.
 2. Dane użytkownika są udostępniane tylko tym osobom od których użytkownik zdecydował się dokonać zakupu towarów poprzez nasz serwis.
 3. Dane użytkownika są przetwarzane przez Administrację w celu świadczenia usług zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu drogą elektroniczną oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2006 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.


WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Strona kuppanwyngiel.eu jest własnością Administratora.
 2. Nazwa i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi i mogą być wykorzystywane tylko za pisemną zgodą właściciela.
 3. Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę.
 4. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Serwisu, wyglądu serwisu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Make&Take
 5. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Serwisu, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.

 

ZMIANY REGULAMINU

 1. Administratorowi przysługuje prawo zmiany regulaminu w każdej chwili.
 2. Nowy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą jego opublikowania w Serwisie na stronie Regulamin
 3. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Oferteo.pl po chwili wejścia w życie zmiany zostanie powiadomiony o zakresie tej zmiany i o możliwości jej akceptacji. Logując się Użytkownik zaświadcza, że akceptuje zmiany w regulaminie.
 4. Odmowa akceptacji wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Użytkownika do Administratora jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Serwisem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku sporów strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia, a w przypadku konieczności rozstrzygnięcia przez sąd, właściwym będzie sąd dla siedziby strony pozwanej.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl