Carbosmar 3L
Płynny dodatek do kotłów na ekogroszek z automatycznym podawaniem zapewnia:
    – niższe rachunki za prąd,
    – zdecydowanie wyciszony kocioł, 
    – ochronę przed korozją, 
    – wydłużony czas bezawaryjnej pracy kotła,
    – mniejszą ilość popiołu.
Opakowanie wystarcza na ok. 1500 kg węgla. Carbosmar jest produktem w pełni ekologicznym i bezpiecznym.
Przy produkcji Carbosmaru nie powstają żadne odpady ani produkty uboczne.
Carbosmar posiada temperaturę zapłonu wyższą niż węgiel, a tym samym nie powoduje zagrożenia pożarem.