Carbosmar 5L 

Płynny dodatek do kotłów na ekogroszek z automatycznym podawaniem zapewnia:

    – niższe rachunki za prąd,

    – zdecydowanie wyciszony kocioł, 

    – ochronę przed korozją, 

    – wydłużony czas bezawaryjnej pracy kotła,

    – mniejszą ilość popiołu.

Opakowanie wystarcza na ok. 2500 kg węgla. Carbosmar jest produktem w pełni ekologicznym i bezpiecznym.

Przy produkcji Carbosmaru nie powstają żadne odpady ani produkty uboczne.

Carbosmar posiada temperaturę zapłonu wyższą niż węgiel, a tym samym nie powoduje zagrożenia pożarem.