Węgiel orzech workowany

Sklep internetowy – Platforma łącząca wyspecjalizowanych sprzedawców oraz producentów wyrobów węglowych. – Poniżej znajduje się oferta węgla kamiennego orzech workowany oraz ekogroszek z dostawą na terenie całego kraju. Sprawdź który dostawca jest najbliżej Ciebie lub dostarcza węgiel kurierem na terenie całej Polski. Oferowany węgiel orzech jest oryginalnie workowany, dostępny  w workach 25KG, na palecie bezzwrotnej, lub dostarczany w workach luzem samochodem samowyładowczym. Wszystkie te rzeczy są zależne od wybranego producenta. Wyświetlone ceny, są cenami brutto. Poniżej znajduje się oferta polskich producentów. Każdy z producentów prezentowany w naszym serwisie jest polecany przez KPW. W razie dodatkowych pytań skontaktuj się z nami za pomocą formularza – tutaj

Carbosmar 3L

Carbosmar 3LPłynny dodatek do kotłów na ekogroszek z automatycznym podawaniem zapewnia:    – niższe rachunki za prąd,    – zdecydowanie wyciszony kocioł,    …

Czytaj więcej »

Carbosmar 5L

Carbosmar 5L  Płynny dodatek do kotłów na ekogroszek z automatycznym podawaniem zapewnia:     – niższe rachunki za prąd,     –…

Czytaj więcej »

Carbosmar 2L

Carbosmar 2L Płynny dodatek do kotłów na ekogroszek z automatycznym podawaniem zapewnia:     – niższe rachunki za prąd,     –…

Czytaj więcej »

Carbosmar 1L

Płynny dodatek do kotłów na ekogroszek z automatycznym podawaniem zapewnia:     – niższe rachunki za prąd,     – zdecydowanie wyciszony…

Czytaj więcej »

Kotły zasypowe

Złóż zapytanie i otrzymaj najlepszą ofertę Kotły zasypowe to takie w których paliwo spala się na ruszcie stałym, w komorze spalania która mieści porcję paliwa wystarczającą na okres pracy kotła od kilku do kilkunastu godzin wraz z cyklicznym ręcznym uzupełnianiem paliwa w komorze spalania. Takie kotły są pracochłonne i wymagają odwiedzin kotła nawet kilka razy i dosypywać węgiel do komory

Czytaj więcej

Spieki w palniku

W piecach wytwarzają się dwa rodzaje spieków – koksowe oraz żużlowe. Każdy rodzaj spieków niekorzystnie wpływa na regulację i efektywność spalania. Podczas spalania węgla powstaje zjawisko odgazowania węgla przejawiającego się topnieniem pewnych składników węgla formując półpłynną i plastyczną masę. Proces ten powstaje w temperaturach 350-550 st. C w tej części złoża paliwa, która ma trudniejszy dostęp powietrza. Podczas tego procesu

Czytaj więcej

Kotły z podajnikiem

Kotły z podajnikiem automatycznym to urządzenia w których węgiel spala się w sposób ciągły w małym palniku zasilanym niewielkimi ilościami paliwa, przekazywanymi automatycznie z częstotliwością od kilku do kilkudziesięciu sekund z zasobnika którego wypełnia porcja paliwa wystarczająca na kilka dni pracy kotła. Takie kotły nie wymagają pracy podczas obsługi. Piec podczas łagodnej zimy oraz w czasie gdy jest dobrze wyregulowany

Czytaj więcej

Palniki retortowe

Palniki retortowe polegają na specyficznym sposobie spalania węgla – współprądowy w górnej części złoża. W górze retorty jest warstwa żaru ( powietrze jest doprowadzane od warstwy żaru) osiągający temperaturę od 800st C do 1000st C promieniując w dół ogrzewa złoże węgla. Węgiel w temperaturach 300stC do 550 st C odgazowuje czyli rozkłada się termo-chemicznie, gazy te natomiast przedostają się do

Czytaj więcej

Algorytm spalania

Kocioł węglowy jest trudny w obsłudze ze względu na dużą zmienność parametrów związanych z procesem spalania. Wartość opałowa jest miarą zawartej w węglu energii chemicznej możliwej do przekształcenia w ciepło podczas spalania i zależna jest od szeregu innych właściwości opału czyli od części lotnych, uziarnienia, zawartości wilgoci i popiołu czy też spiekalności. Z tego też powodu węgle o ej samej

Czytaj więcej

Konsultacje uchwały antysmogowej dla Województwa Śląskiego

Woje­wódz­two Ślą­skie wysta­wiło do kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych pro­jekt uchwały anty­smo­go­wej wedle któ­rego całe woje­wódz­two ma się ogrze­wać wyłącz­nie kotłami auto­ma­tycz­nymi – więc nikt nie spali drewna, chyba że w kominku, który nie tylko będzie dozwo­lony, ale żadne regu­la­cje go nie obejmą. To jeden z absur­dów pro­jektu uchwały opi­sa­nych w dal­szej czę­ści tek­stu. Poza tym wszy­scy, któ­rzy będą mieli “tech­niczną i eko­no­miczną moż­li­wość” pod­łą­cze­nia się do gazu

Czytaj więcej

Moc kotła

Podczas zakupu kotła najpierw należy moc szczytową potrzebna do ogrzania domu, jest to właściwość która zapewni ogrzanie domu w największe mrozy.  Istnieją badanie pokazujące, że w naszej strefie klimatycznej kotły przez 95% sezonu grzewczego pracują z mocą nie przekraczającą 60% mocy szczytowej. Godnym uwagi jest pomysł zainstalowania w kotłowni kocioł o mocy równej 60 % mocy szczytowej oraz dodatkowe inne

Czytaj więcej

Sprawność cieplna kotła

Sprawność cieplna kotła Małęj mocy kotły zasilane paliwem stałym renomowanych producentów osiągają sprawności 80%- 90%. Podczas procesu wymiany energii chemicznej która znajduje się w paliwie na ciepło przekazane wodzie powstają straty: Strata niecałkowitego spalania – strata ciepła w wyniku niedopalenia stałych substancji palnych w popiele. Strata niezupełnego spalania – strata ciepła w wyniku niedopalenia gazowych składników palnych w spalinach. Strata przez promieniowanie,

Czytaj więcej

Badania kotłów

Można wyróżnić dwa rodzaje badan kotłów: Badania atestacyjne – badania wykonywane według ściśle określonych normami i procedurami reguł. Wymagają stabilnej i trwałej pracy kotła z mocą minimalną i nominalną, węgiel powinien mieć własności ściśle określone normami i procedurami . Wyniki takich badań można wykorzystać do analiz porównawczych poszczególnych typów i rodzajów kotłów w zakresie spełniania wymogów stawianych przez te normy.

Czytaj więcej

Lista składów opału w Polsce